This page:

Silver & Golden Cat Society is dedicated to Persian & Exotic in all color variants in Silver & Golden with green eyes.

You can on this page, totally free, show your Cattery and your cats.

You can on Breeder page getting a small portrait of your Cattery with link to your own website.

You can advertise kittens for sale.

You can submit relevant articles related to Silver & Golden.

You can also submit titles that your cats have achieved.

If you like, free of charge to promote your Cattery, 
please consult Sylvia@outrup.org
Denne side:

Silver & Golden Cat Society er tilegnet Perser og Exotic i alle farvevarianter indenfor  Silver & Golden med grønne øjne.

Du kan på denne side, helt gratis, promote dit Katteri og dine katte.

Du kan du gøre det på følgende måder:

Du kan på Breeder siden få et lille portræt af dit katteri med link til din egen hjemmeside. 

Du kan annoncere killinger til salg.

Du kan indsende relevante artikler relateret til Silver & Golden.

Du kan også indsende titler, som dine katte har opnået.

Hvis du har lyst kvit og frit at promote dit katteri, så henvend dig 

til sylvia@outrup.org

 
This is not a club
but a place to show your Silver & Goldens with green eyes
 
 
If you wanna join a club
for persian & exotic please use this link www.pexo.dk
 
 
Nyhed, redigeret
Læs artiklen: Knald eller fald